Thời tiết Hà Nội

Icon

28°

Gió: 0.9 km/h

Lượng mưa: 0.84 mm

Áp suất: 995 hPa

Mưa nhỏ. Hiện tại ẩm ướt, thời tiết bình thường, cảm giác như là 33°.

Dự báo chi tiết

Thời tiết Đà Nẵng

Icon

31°

Gió: 5.5 km/h

Lượng mưa: 0.12 mm

Áp suất: 999 hPa

Mưa nhỏ. Hiện tại có độ ẩm lý tưởng, thời tiết nóng, cảm giác như là 36°.

Dự báo chi tiết

Thời tiết Hồ Chí Minh

Icon

31°

Gió: 22.2 km/h

Lượng mưa: 0 mm

Áp suất: 1005 hPa

Bầu trời quang đãng. Hiện tại có độ ẩm lý tưởng, thời tiết nóng, cảm giác như là 37°.

Dự báo chi tiết

Tin tức

Xem tất cả